Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2014

theowlsarenotwhattheyseem
20:32
4688 56ea 500
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viawitchbitch witchbitch
theowlsarenotwhattheyseem
20:32
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować.Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem,hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem.Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę, w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— Meryl Streep
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viawitchbitch witchbitch
theowlsarenotwhattheyseem
20:32
8182 0412
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawitchbitch witchbitch
20:31
9808 4128 500
Reposted fromagain again viawitchbitch witchbitch
theowlsarenotwhattheyseem
20:31

Jest sprawiedliwe, by przynajmniej od czasu do czasu radość wynagradzała tych, którym wystarcza człowiek i jego biedna i straszna miłość.

— — Albert Camus, Dżuma
Reposted frommhsa mhsa viawitchbitch witchbitch
theowlsarenotwhattheyseem
20:30
3989 af97 500
Wub
theowlsarenotwhattheyseem
20:30
i don't play games i play weak bitches hearts
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viawitchbitch witchbitch
theowlsarenotwhattheyseem
20:30
7604 a627
Reposted frompszpsz pszpsz viawitchbitch witchbitch
theowlsarenotwhattheyseem
20:29
4151 8c22
Reposted fromosaki osaki viawitchbitch witchbitch
20:29
9760 f91b 500

kenobi-wan-obi:

Starless Nebula NGC6188 in Narrowband by Fred Vanderhaven

NGC 6188 is an emission nebula located about 4,000 light years away in the constellation Ara. The bright open cluster NGC 6193, visible to the naked eye, is responsible for a region of reflection nebulosity within NGC 6188.

Reposted fromwallofsalt wallofsalt viawitchbitch witchbitch
theowlsarenotwhattheyseem
10:02
1172 8dd2 500
Reposted fromartlover artlover
theowlsarenotwhattheyseem
10:01
1111 e97e
Reposted fromartlover artlover
theowlsarenotwhattheyseem
10:01
1576 fdbc 500
Reposted fromartlover artlover
theowlsarenotwhattheyseem
10:01
9220 b620
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaartlover artlover
theowlsarenotwhattheyseem
10:00
0429 82b6 500
Reposted fromartlover artlover
theowlsarenotwhattheyseem
10:00
0513 cf4f 500
Reposted fromartlover artlover

December 03 2014

theowlsarenotwhattheyseem
11:25
0748 d7b8
Reposted byovtzamy-type-of-beauty

December 02 2014

theowlsarenotwhattheyseem
23:18
5336 5458
Reposted fromlululuj lululuj viapozdrawiam pozdrawiam

December 01 2014

theowlsarenotwhattheyseem
11:57
3436 5bab 500
Reposted bypozdrawiam pozdrawiam

November 26 2014

theowlsarenotwhattheyseem
20:26
3829 7b3e
Reposted byaleniekoniecznie aleniekoniecznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl